Kvety sú tým najkrajším a najobľúbenejším darom, s akým sa kedy ľudstvo stretlo. Platilo to v staroveku a platí to aj dnes, v digitálnej ére. Kvety síce ostávajú stále kvetmi, no náš svet a naše správanie sa neustále mení. Všetci máme menej voľného času, viac povinností, komunikujeme väčšinou iba na diaľku. A tejto zmene sme sa museli prispôsobiť aj my.