Odkiaľ pochádza FLÓRA?

Kvety sa niekedy nazývajú aj flórou. Učia sa to už deti na základných školách. Málokto však vie to, odkiaľ slovo FLÓRA pôvodne pochádza. Flóra je jednou z najstarších rímskych bohýň, ktorej kult zaviedol Titus Tatius v prvých rokoch založenia Ríma. Aj napriek tomu, že v rímskej mytológii nepatrila medzi hlavné božstvá, stala sa symbolom pre príchod jari. Práve v období medzi 28. aprílom a 3. májom sa na jej počesť a pri príležitosti príchodu jari slávili tzv. festivaly kvetov, nazývané ako florálie.

Flóra je považovaná za bohyňu všetkých kvetov aj záhrad. O Flóre sa hovorilo, že ak sa dotkla zvädnutého kvetu, tak ten sa prebudil k životu a vyrástol ešte krajší ako predtým. Za najznámejšie vyobrazenia v umení sa považuje farneská socha Flóry umiestnená v talianskom Neapole (foto dole), alebo mozaika z antických Pompejí vyobrazujúca Flóru, ako sa dotýka kvetov (titulná fotka).